ආණ්ඩුවේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව
GA 8 7 2022

දීපිකා සෙනෙවිරත්න මිය

ආණ්ඩුවේ රස පරීක්ෂක

ආණ්ඩුවේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවට
ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු

ආණ්ඩුවේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව 1904 දී ආරම්භ කරන ලද අතර එය මධ්‍යම රජයේ රසායනාගාරයයි. ආහාර විද්‍යාව සහ අධිකරණ විද්‍යාව යන අංශ දෙකකින් සමන්විත වේ. ආහාර විද්‍යා අංශය මහජන සෞඛ්‍ය සඳහා සේවාවන් සපයයි. අධිකරණ වෛද්‍ය විද්‍යා අංශය ප්‍රධාන වශයෙන් අපරාධ විමර්ශන ක්ෂේත්‍රයේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන්ට සේවා සපයයි. මෙම අංශ දෙකෙහිම, පොලීසිය, නීති අධිකරණය සහ රටේ අනෙකුත් අදාළ ආයතන විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද සාම්පල පරීක්ෂා කිරීම සහ විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා විශේෂ පුහුණුව ලත් විද්‍යාඥයින් සිටිති.

Read More

පුවත් හා සිදුවීම්

Government Analyst Department was held International Proficiency Testing ISO/IEC

Government Analyst Department was held International Proficiency Testing ISO/IEC

නොවැම්බර් 26 2019

Government Analyst Department was held International Proficiency Testing ISO/IEC 17025 Accredited awarded presenting ceremony under the...

Inadequate facilities to inspect imported garbage shipment: Government Analyst

Inadequate facilities to inspect imported garbage shipment: Government Analyst

ජනවාරි 14 2020

Written by Staff Writer -www.newsfirst.lk [on 13.01.2020] The Court of Appeal ordered the Secretary of the...

The Honorable Minister of Justice  Arrival

The Honorable Minister of Justice Arrival

සැප්තැම්බර් 18 2020

The observation tour of the honorable Minister of Justice, Mr.Ali Sabry was on 17th september 2020...

ශ්‍රි ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම

මාර්තු 25 2021

 අංක 1877/27 දරන 2014 අගොස්තු මස 28 දිනැති ගැසට් පත්‍රයේ පල කරන ලද, 1996/25 හා 2016...

Bid Invitation - Cleaning & Security

ඔක්තෝබර් 01 2022

Paper Advertisement Cleaning Security

Procurement Notice

ඔක්තෝබර් 01 2022

Paper Ad Price Shedule Bid Document Volume II Specification

galleryexam resultsrti